Vítáme vás na webových stránkách našeho spolku, který vznikl za účelem sdílení myšlenky zrealizované svobodné školy v Ratibořských Horách blízko Tábora, a za účelem sdílení informací o činnosti kolem školy a uvnitř ní. 

Jsme zástupci rodičů, učitelů a přátel školy, kteří všichni dohromady vytvářejí a nesou ideu waldorfské pedagogiky, často nazývanou svobodnou školou, tak aby mohla žít radostným životem a pomáhat rozvoji i v našem regionu. 

Podstatou waldorfské školy je podpořit každé dítě v harmonickém rozvoji, nezaměřuje se proto pouze na intelektuální vývoj, ale pracuje s lidským cítěním, vnitřní podstatou člověka a jeho tvořivostí, a proto je v tomto procesu neoddělitelná úzká spolupráce s rodinou dítěte. Rodičovský spolek je zásadním prvkem v této kooperaci.

Waldorfské školy jsou většinou zřizované neziskovou organizací, která se spoléhá na pomoc druhých lidí a podporujících organizací, neboť provozní náklady na takovou činnost jsou skutečně obrovské. Kromě financování této krásné myšlenky, je tu časově velice náročná administrativa a především samotný obsah pedagogiky, který zasahuje 7 dní v týdnu do života pedagogů. Proto jsou tu vedle škol spolky, které dobrovolně pomáhají rozvíjet školu, organizovat akce a slavnosti a podílet se na osvětě obecně. 

Členové spolků i většina rodičů a přátel školy věnují dětem - škole - svůj volný čas, energii, myšlenky, srdce i peníze, výměnou za naplňující pocit ze společného díla, které by jinak nevzniklo, z radosti dětí, rodičů a učitelů, ze společenství lidí, kde se cítí dobře a součástí něčeho většího. Tento model spoluzodpovědnosti je také podle nás vhodným příkladem dětem, budoucí generaci, kdy mají možnost vidět, že ne všem lidem jsou věci jedno a aktivně konají.


Spolek školy je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením rodičů, pedagogů a přátel Waldorfské základní školy Mistra Jana v Ratibořských Horách, 

jehož posláním je podpora, propagace a rozvoj školy s waldorfskou pedagogikou


Spolek začal působit již v prvním roce fungování naší školy, přestože zatím neformálně. Oficiálně spolek vzniká na počátku roku 2019. 

Chod Spolku školy řídí tyto orgány:

  • Valná hromada jako nejvyšší orgán spolku: zde jsou všichni aktivní členové Spolku  Adrian Bílek, Jiří Blafka, Petra Babinská, Petra Bradová, David Hora, Naďa Klimešová
  • Předseda: Adrian Bílek a místopředseda: Naďa Klimešová 
  • Výkonná rada: Adrian Bílek, Naďa Klimešová, David Hora
  • Revizní komise jako kontrolní orgán: Petra Bradová, Petra Babinská

Více o orgánech a činnostech spolku ve Stanovách   zde


JAK PRACUJEME

Asi nejviditelnější účast spolku je při organizaci jarmarků (velikonočních a vánočních) a slavností, finanční pomoci projektům a aktivitám školy, průběžně se také snažíme pomoci úpravám tříd, chodeb a zahrady školy, v neposlední řadě je naším úkolem sbírat informace o vývoji školství v ČR a ve světě a také propagace školy a osvěta spojená s waldorfskou pedagogikou

K tomu nám ovšem můžete pomoci i Vy: Jsme otevření podnětům a pomoci od rodičů, budoucích rodičů, i všech ostatních, kterým na škole záleží. Protože, ve skutečnosti, projekty waldorfských škol a školek mají v rámci regionu postupně mohutný pozitivní vliv na jeho rozvoj, na zdraví dětí a spokojenost celých rodin. Waldorfská pedagogika dává veliké množství nástrojů, jak účinně zacházet s lidskou psychikou, zdravím, různými projevy, i se společenskými jevy. Jsme za tuto moudrost vděčni. 


DĚKUJEME 

Vděčni jsme i za pomoc, která už přišla. Rádi bychom poděkovali všem, kteří doposud jakkoliv existenci školy podpořili, ať už finančně, nebou svou vlastní účastí, přítomností dětí ve škole - neboť i to může být to "jediné" co rodič může nabídnout škole a je to krásné a dostačující. Každý máme své možnosti...

Děkujeme těm, kteří vlastní účastí na přestavbě umožnili a zajistili dětem velmi láskyplné prostředí, ve kterém se díky přírodním materiálům mohou kreativně rozvíjet.

Děkujeme velmi obci Ratibořské Hory za podporu a pomoc při vzniku školy a postupných přeměnách objektu. 

Dveře jsou otevřené