Vítáme vás na webových stránkách našeho spolku, který vznikl za účelem sdílení myšlenky realizace svobodné školy v Ratibořských Horách blízko Tábora a za účelem sdílení informací o činnosti kolem školy a uvnitř ní. 

Jsme zástupci rodičů, učitelů a přátel školy, kteří všichni dohromady vytvářejí a nesou ideu waldorfské pedagogiky, často nazývanou svobodnou školou, tak aby mohla žít radostným životem a pomáhat rozvoji lidem, společnosti, prostředí. 

Podstatou waldorfské školy je podpořit každé dítě v harmonickém rozvoji, nezaměřuje se proto pouze na intelektuální vývoj, ale pracuje s lidským cítěním, vnitřní podstatou člověka a jeho tvořivostí, a proto je v tomto procesu neoddělitelná úzká spolupráce s rodinou dítěte. Rodičovský spolek je důležitým prvkem v této kooperaci.

Waldorfské školy jsou většinou zřizované neziskovou organizací, která se spoléhá na pomoc druhých lidí a podporujících organizací, neboť náklady na takovou činnost jsou vysoké. Kromě financování této myšlenky je tu i časově náročná administrativa a především samotný obsah pedagogiky, který zasahuje 7 dní v týdnu do života pedagogů. Proto jsou tu vedle škol spolky, které dobrovolně pomáhají rozvíjet školu, organizovat akce a slavnosti a podílet se na osvětě obecně. 

Členové spolků i většina rodičů a přátel školy věnují dětem - škole - svůj volný čas, energii, myšlenky, srdce i peníze, výměnou za naplňující pocit ze společného díla, které by jinak nevzniklo, z radosti dětí, rodičů a učitelů, ze společenství lidí, kde se cítí dobře a součástí něčeho většího. Tento model spoluzodpovědnosti je také vhodným příkladem dětem, budoucí generaci, kdy mají možnost vidět, že pro společnou věc dospělí aktivně konají.Spolek školy je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením rodičů, pedagogů a přátel Waldorfské základní školy Mistra Jana v Ratibořských Horách, 

jehož posláním je podpora, propagace a rozvoj školy s waldorfskou pedagogikou


Spolek začal působit již v prvním roce fungování naší školy, přestože zatím neformálně. Oficiálně spolek vzniká na počátku roku 2019. JAK PRACUJEME

Asi nejviditelnější účast spolku je při organizaci jarmarků (velikonočních a vánočních) a slavností, finanční pomoci projektům a aktivitám školy, průběžně se také snažíme pomoci úpravám tříd, chodeb a zahrady školy, v neposlední řadě je naším úkolem sbírat informace o vývoji školství v ČR a ve světě a také propagace školy a osvěta spojená s waldorfskou pedagogikou.

Klíčová je komunikace s rodiči všech tříd a propojení. Přicházejí podněty a my se snažíme je zpracovávat a posouvat. Důležitá je ale následné zapojení se ostatních rodičů. 

Jako zástupci rodičů se scházíme pravidelně ve svém volném čase, abychom udržovali tu nitku, ten plamen, komunikaci a proud potřebností. Žene nás k tomu láska k dětem, k samotné idee, a taky vědomí, že waldorfské školy a školky mají v rámci regionů postupně blahodárný vliv na jejich vývoj, na zdraví dětí a spokojenost celých rodin. Waldorfská pedagogika dává veliké množství nástrojů, jak účinně zacházet s lidskou psychikou, zdravím, různými projevy i se společenskými jevy. Jsme za tuto moudrost vděčni. 


DĚKUJEME 

Vděčni jsme i za pomoc, která už přišla. Rádi bychom poděkovali všem, kteří doposud jakkoliv existenci školy podpořili, ať už finančně, nebou svou vlastní účastí, přítomností dětí ve škole - neboť i to může být to "jediné" co rodič může nabídnout škole a je to krásné a dostačující. Každý máme své možnosti...

Děkujeme těm, kteří vlastní účastí na přestavbě umožnili a zajistili dětem velmi láskyplné prostředí, ve kterém se díky přírodním materiálům mohou kreativně rozvíjet.

Děkujeme velmi obci Ratibořské Hory za podporu a pomoc při vzniku školy a postupných přeměnách objektu. 

Dveře jsou otevřené

Waldorfská základní škola Mistra Jana 
Škola, která baví děti i rodiče
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky