PRACOVNÍ KRUHY

ANEB NA ČEM PRÁVĚ PRACUJEME

Protože ti, kteří jsou povoláni k tomu zabývat se aktivně pedagogikou, tráví mnoho času včetně víkendů studiem a seberozvojem, přípravou her a obsahů vzdělávání pro naše děti, také potřebnou administrací - tak jsou to rodiče a přátelé školy, kteří ze svobodné vůle pomáhají tvořit vše potřebné i krásné kolem. Vznikají "pracovní kruhy" různého zaměření, které jsou otevřené a zároveň v souladu s projednávanými tématy schůzí Spolku školy. Mají kontaktní osobu (vedoucího kruhu), který nemusí být členem Spolku školy a na kterého se může kdokoliv s čímkoliv obracet, s nabídkou pomoci, podpory, nápadem. Děkujeme předem každé dobré duši, která se rozhodne darovat svůj čas, energii či finanční pomoc jakémukoliv z projektů, protože ve spolupráci a propojení s ostatními je síla, tvořit budoucnost. 


V současnosti je nejaktivnější pracovní kruh Zahrada školy. Nejen proto, že škola po náročných přípravách obdržela první finanční grant, ale také proto, že více a více dětí prožívá čas v bezprostřední blízkosti školy, o přestávkách a během družiny. ZAHRADA ŠKOLY

Zahrada i předzahrádka jsou důležitou součástí školy a života v ní i kolem ní. Patří nejen dětem, a přesto hlavně jim. Barevná pestrá zahrada, kde lze hospodařit, pozorovat hmyz a organický život, která vytvoří přirozené, přírodní prostředí pro hry a vzdělávání, oslavy a setkávání, je snem krásného dětství, času prožitého ve škole, na který budou děti rády vzpomínat.

Věnujeme se přetváření prostoru kolem školy svépomocí, s podporou obce a nově i s podporou fondu Zelené Oázy.

Vedoucí kruhu: Petra Babinská    

Předzahrádka: PRVNÍ RADOST

Prostor kolem školy, ze směru z návsi i z jižní strany budovy, je nádherný porostlý vzrostlými stromy - lípami, břízami, ořešákem, a má obrovský potenciál toho, jak s ním pracovat, aby se stal veselou, koncepční součástí tohoto veřejného prostoru a zároveň aby sloužil dětem a vzdělávání. 

Byla to předzahrádka, která byla tím prvním volajícím objektem změny, která byla v možnostech malé skupinky rodičů, a do které jsme se v parném létě 2018 pustili za podpory obce. Rezivý "totalitní" plot a vysušené drny trávy nijak radostně nevítaly naše prvňáčky v prvním roce existence školy. Byly to jen okna první třídy, vyzdobená truhlíky a polepená duhovými výtvory, zářící světlem a životem dětí za nimi, která vnášela BARVY do tohoto prostoru. 

PŘEDZAHRÁDKA JE NEJVÍCE FREKVENTOVANÉ MÍSTO, kterým děti, učitelé i rodiče denně několikrát projdou. Je prvním dojmem dětí, prvním "jejich" prostorem v rámci obce, kam přichází. Věříme, že srdce dětí potěší krása CELOROČNĚ KVETOUCÍCH TRVALEK, že se rády o svou předzahrádku budou starat, budou v úžasu z prvních vykvetlých cibulovin a bude to místo, na které budou hrdé. 

Zpravodajství z pustiny pod ořešákem: PROSTOR SE ZAČÍNÁ PLNIT! Píše se rok 2019.

Doposud se podařilo vlastními silami postavit ze starých stromů balanční/sedací špalky, prolézací tunely/domečky, umístit kamenný stůl, kompostér, postavit 2 vyvýšené záhony, zadržet vodu a osadit některá místa kvetoucími keři a trvalkami. Zahradní architektka Magdaléna Smetanová připravila projekt zahrady v kontextu s enviromentálním vzděláváním a my uděláme vše pro to, abychom mohli začít budovat dětem pohádkové prostředí. 

INTERIÉRY ŠKOLY

Budova školy v Ratibořských Horách je krásná, stará, osobitá a pamatuje již mnoho let. Velmi si vážíme možnosti spojit školu s místem s dlouhou historií. Rok od roku do ní otiskujeme historii novou. Třídu po třídě, kousek po kousku utváříme školu k obrazu svému, dětí, učitelů i obce. Hlavním kritériem zatím je, funkčnost, estetičnost a přírodní materiály. Ve třídách pokládáme dřevěné podlahy, šijeme záclony z bavlny, zdi malujeme pastelovými barvami. Je úžasné, jak se doplňujeme. Někdo umí se dřevem, jiný šít, někdo umí sehnat lepší ceny na barvy, někdo má nepotřebné křeslo či knihovnu. Každý může přidat ruku k dílu. Školu tvoříme společně pedagogové, rodiče i děti....

Kruh interiérů se v současnosti věnuje doplňkovým aktivitám v zabydlování budovy. Již se nám podařilo vytvořit odpočinkový gaučík v přízemí chodby z palet, závěsné filcové dekorace pod schodištěm, květiny na chodbách. Rádi přijímáme nové nápady, co by škole prospělo, či co uvnitř chybí. Realizovat změnu může každý z vás, stačí ji s námi konzultovat.V roce 2020 máme v plánu v součinnosti s obcí a školou vymalovat chodby školy a předělat zábradlí na schodišti.

Věnujeme se komunikaci s vedením školy o možných změnách. Sháníme prostředky na projekty, které jsou vítané a realizované převážně rodiči dětí. Chcete se přidat?


PROPAGACE ŠKOLY

V současné době je spolek rodičů hlavní koordinátor propagace naší školy. Vzhledem k tomu, že škola je v okrese nová, teprve vzniká a nemá zatím žádné absolventy, je potřeba stále dávat vědět o tom, že škola existuje. Věnujeme se nejen propagačním akcím, ale i osvětovým a snažíme se přinášet zajímavosti ze světa waldorské pedagogiky a přinášet informace o tom, jak to ve škole chodí.

Spravujeme facebookovou stránku školy: https://www.facebook.com/mistrajana/

Podílíme se na přípravě letáků a jejich šíření.

Komunikujeme neformálně s rodiči, kteří o waldorfské škole uvažují a potřebují více informací.REVIZE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Věděli jste, že Ministerstvo školství připravuje nový Rámcový vzdělávací program, aniž by zrevidovalo stávající, vytváří nové, obrovské překážky waldorfské pedagogice a  inovativním školám vůbec. Nechceme "robotizaci" našich dětí - do systému chtějí vtěsnat maximum digitalizace namísto učení prožitkem. Chtějí kontrolovat výsledky ve 3., 5., 7. a 9.třídě, většinou digitálně, ale my si myslíme, že důležitý je výsledek celého procesu vzdělávání, a tak by mělo být klíčové srovnání v 9.třídě! Ve waldorfských školách se posouvají děti zcela jinak i jiným tempem, ve výsledku jsou pak v 9.třídě nadprůměrní. A další a další nešťastné návrhy, jsou součástí tohoto vcelku "tajného a neviditelného" konání Ministerstva. Pojďme konat my, rodiče! Postavme se nesmyslným a škodlivým nařízením!

Vedoucí kruhu: Adrian Bílek


Již proběhlo: WALDORF 100 

V TÁBOŘE A CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

Vedoucí kruhu: Adrian Bílek

Waldorfská základní škola Mistra Jana 
Škola, která baví děti i rodiče
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky